thumbnail 20160526 093127 thumbnail 20160627 092350 1

Мъж на 45 с екцесивна форма на гинекомастия. Коригирана с почти тотална мастектомия, транспозиция на ареоло-мамеларния комплекс и ново самочувствие, позволяващо му да промени начина си на живот и формата на обличане и общуване.