no image featured imageУвеличаване размера на гърдите

Аугментация на гърдите представлява най-ефектната естетична процедура, която решава проблема на онази част от жените желаещи голям бюст.
Операцията се извършва с обща анестезия за около 2 часа, като пациента задължително престоява в клиниката за 24 часа под медицински контрол.
Самата процедура представлява повишаване обема на млечните жлези с помощта на импланти, пълни със силиконов гел(най-често), които се имплантират зад жлезния паренхим или зад големия гръден мускул.
Избора на импланта е много индивидуален и това се решава по време на консултацията с пластичния хирург, който отчита особеностите в анатомията на областта,наличие на асиметрия или деформация на гръдната стена, пaтоза на жлезата и желанието на пациента.
Мястото на поставяне на импланта се избира също индивидуално според съответните показания и противопоказания. Не е коректно да се твърди, че единствено и само подмускулното или поджлезното е най-добро. Разумния избор е индивидуалния.
Избора на подходящия обем на имплантите е в зависимост от диаметъра на ложето на бъдещата протеза и желанието на пациента. Роля играят и други фактори, но за окончателния избор е добре пациента да се вслуша в съвета на професионалиста, който е избрал .
Максималния обем не винаги води до максимален ефект, а не рядко довежда до неприятни усложнения.
Разреза, през който се се поставя импланта се разполага непосредствено в гънката под гърдата (най-често и с най-малко усложнения), периареоларно (oколо зърното) и под мишницата (аксиларно).
Има и четвърти достъп през пъпа, но той е само под ендоскопски контрол и за протези със салинен разтвор и е повече екзотика отколкото практика.
След протезиране на млечните жлези няма противопоказания за раждане и кърмене. Контрола на състоянието на млечните жлези след протезиране е възможен ехографски и мамографски и се препоръчва.
Поставянето на импланти е възможно не само с естетична цел, но и за реконструктивна при жени с ампутация на гърдата след злокачествини процеси, травми или вродени малформации.
Пациентите носят еластично белъо за 2 месеца и специален надгръден колан (само при подмускулно поставяне).
Конците се свалят на 7-10 ден.


Повдигане на гърди

Хирургична процедурура траеща 2-4 часа,понякога в съчетание с протезиране. В медицинската литература е известна като “мастопексия”.
Представлява премахване на излишната кожа и повдигане на цялата гърда.
Ефекта се дължи на промяна на формата и по-високото положение на ареолата,което придава “младежки” вид .
Съществуват много техники, но на практика за пациента е важно вида и големината на белезите следоперативно. Те са подобни при описаните при операциите за намаляване на размера.
Дренажи се носят за 2-4 дни, еластично белъо за 2 месеца, а конците се свалят на 10-14 ден.
Обичайно операцията се понася много добре от пациентите.

Намаляване размера на гърдите

Какво е редукционна мамапластика?
Оперативна процедура траеща 2-4 часа, често много трудна за изпълнение и изискваща опит и професионални умения от страна на оператора.
Съчетава се и с повдигане на гърдата и позициониране на ареолата по-високо.
Това придава по-естетичен вид на гърдите, поради това, че се ликвидира увисването и се постига нова по-красива форма.
Няколко думи за интервенцията
Съществуват много оперативни техники, които са съобразени с различните видове гърди,но общо за пациента се свеждат до такива, след които се образуват белези тип”котва” и такива с вертикален и параареоларен белег (белег около ареолата).
Всичко това се преценява индивидуално с избрания пластичен хирург и решението се взима заедно след внимателна преценка.
След операцията
Следоперативно се носят дренажи за 2-4 дни,конците се свалят на 10-14 ден и се носи еластично белъо за 2 месеца.
Обичайно операцията се понася добре от мотивираните пациенти.