Честна професионална оценка на състоянието Ви

Това, което ще чуете от мен, когато дойдете на първа консултация, е цялата и пълна истина, доколкото е възможно да бъде установена тя от мен като професионалист, лекар и човек. Няма да получите мъгляви догадки или премълчани истини. По този начин ще можете да вземете ясно и информирано решение за това, как да бъде предприето лечението Ви, без да бъдете подвеждани от неизвестни за Вас факти или внушения на несъществуващи такива. Вярвам, че честността е най-добрата политика в медицината, когато става въпрос за човешки живо, и практиката ежедневно доказва правилността на тази моя теза.