Най-добрият възможен метод за лечение

След като Ви представя състоянието, в което се намира здравето Ви съобразно проблема, който разглеждаме, ще Ви опиша в цялостност какъв според мен е най-добрият метод за Вашето лечение, изхождайки от своята лекарска компетенция, познания и опит. Когато има възможност за избор от няколко варианта – ще ви представя всички, защото зная добре, че пациентът трябва да участва в лечението не по-малко от самия лекар. Ако обаче считам, че има едно-единствено правилно решение, няма да Ви го спестя. Човешките емоции са добър Божи дар, но много лош съветник, а моята работа е да бъдете максимално излекувани. Професията на пластичния хирург, на възстановителния хирург е изпълнена с трудности и това е една от тях – резултатът ще си струва и ще ми бъдете благодарни.