no image featured imageКакво е аурикулопластика?

Аурикулопластиката е оперативна процедура целяща корекция на деформацията на ушната мида, която е най-често вродена. Извършва се амбулаторно с местна анестезия.

След коя възраст може да се извърши?

Операцията е възможна след 6 годишна възраст, когато е оформен ушния хрущял.

Няколко думи за самата интервенция

Продължителността е около 2 часа. Извършва се пластика на ушния хрущял, с което се коригира наличния деформитет. Следоперативно се назначават обичайните обезболяващи медикаменти за 24 часа.

Следоперативен период

Носи се превръзка, която се сваля на 10 ден заедно с конците и след това до 30 ден от операцията се носи еластична лента.
Белегът е минимален и е скрит зад ухото.
При пациенти с неразвитие на ушния хрущял (агенезия) или частично неразвитие (микротия) или при травматични увреди се използват по-сложни оперативни техники за реконструкция.